вівторок, 16 березня 2010 р.

МИКОЛА ЛУКÁШ. АВТОБІОГРАФІЯ (з особової справи).АВТОБІОГРАФІЯ
(З ОСОБОВОЇ СПРАВИ)
(Для збільшення треба натиснути не зображення).

Місце зберігання: 
ЦДАМЛМ – Ф. 590, оп. 5, спр. 561, арк. 22, 22 зв.