понеділок, 20 грудня 2010 р.

Moses Fishbein. Speech delivered at the ceremony to award the Order “For Intellectual Courage”


Moses Fishbein
Ukrainian poet and translator

Speech delivered at the ceremony
to award the Order “For Intellectual Courage”

Potocki Palace, Lviv, Ukraine

15 December 2010

Distinguished Members of the Capitula!
Distinguished Members of the Community!

It was said: “For Intellectual Courage.” I don’t know what this is.

Is it courage not to betray and not to sell oneself? Is it courage to say what you think and act as you say? Is it courage to act according to God’s commandments and one’s own conscience? Is it courage to create as the Almighty has given you? Is it courage not to push aside the Lord’s Hand, on which reposes His gift—the godly, God-given, and God-granted Ukrainian Language? Is it courage to hear in the Ukrainian Language God’s symphony and to convey this symphony to others?

The Almighty gave me a soul—a tiny part of Himself. Is it courage not to profane one’s soul—a tiny part of the Lord?

I thank the Almighty and my parents.

I thank my teachers: Mykola Bazhan, Mykola Lukash, Hryhorii Kochur, and Leonid Pervomaisky.

I thank my wife, who inspires me.

I thank my children and my little granddaughter, in whom I shall remain.

I thank those friends of mine who managed not to betray.

If the distinguished Members of the Capitula truly believe that I deserve this award, I accept it with gratitude.

Translated from the Ukrainian.

неділю, 19 грудня 2010 р.

Мойсей Фішбейн. Слово на церемонії вручення Ордена «За інтелектуальну відвагу»


Мойсей Фішбейн

Слово на церемонії вручення
Ордена «За інтелектуальну відвагу»

Львів, Палац Потоцьких
15 грудня 2010 року


Високодостойна Капітуло!
Високоповажна громадо!

Сказано: «За інтелектуальну відвагу». Я не знаю, що це таке.

Хіба то відвага – не продавати й не продаватися? Хіба то відвага – казати те, що думаєш, і чинити так, як кажеш? Хіба то відвага – чинити згідно з Господніми заповітами й власним сумлінням? Хіба то відвага – творити так, як тобі дав Усевишній? Хіба то відвага – не відштовхнути простягнуту до тебе Господню долоню, що на ній лежить Його дар: божиста, богодана, богообрана Українська Мова? Хіба то відвага – чути в Мові Господню симфонію й нести цю симфонію іншим?

Усевишній дав мені душу – часточку Себе. Хіба то відвага – не оскверняти душу свою – часточку Господа?

Я дякую Всевишньому й своїм батькам.

Я дякую своїм навчителям – Миколі Бажанові, Миколі Лукашеві, Григорієві Кочуру, Леонідові Первомайському.

Я дякую своїй дружині, що надихала мене.

Я дякую своїм дітям і маленькій онуці, що в них я лишатимусь.

Я дякую тим своїм друзям, що спромоглися не зрадити.

Якщо високодостойна Капітула справді вважає, що я заслуговую на її нагороду, я цю нагороду з вдячністю приймаю.понеділок, 6 грудня 2010 р.

Мойсей Фішбейн. «Ми житимемо там, де ми жили...». (ВІДЕО).Можна дивитися також тут: